SENSOS OSTEOPATHIE

1

Behandeling door een osteopaat


De osteopaat is in staat om te herkennen welke weefsels van het lichaam minder beweeglijk zijn geworden. Bij een behandeling richt de osteopaat zich op die delen die een klacht in het lichaam veroorzaken. Het kan zijn dat de osteopaat op een andere plaats behandelt dan de plaats waar de klacht zich bevindt.

2

Intake en diagnose


Bij aanvang van het eerste consult zal een intakeformulier worden ingevuld. Daarin zal de klacht worden beschreven en wordt het ziekteverleden in kaart gebracht. Vervolgens onderzoekt de osteopaat het lijf op bewegingsstoornissen. Na het onderzoek vertelt de osteopaat wat zijn bevindingen en interpretaties en welke normalisaties hij vervolgens nodig acht.

3

Manuele behandeling


Osteopathie is een manuele geneeswijze, wat betekent dat de osteopaat alleen met zijn handen werkt en dus niet met instrumenten. De osteopaat zal in een behandeling proberen de oorzaak van een klacht weg te nemen, in verwachting dat daarmee het lichaam terug in haar natuurlijke evenwicht komt en daarmee de klachten dus afnemen.

4

Vervolgtraject


Tijdens ieder vervolgconsult wordt er vooraf kort besproken welke reacties de patiënt ervaren heeft in zijn of haar lichaam in de tussenliggende periode. Dit wordt door de osteopaat geïnterpreteerd en hij zal wederom een uitgebreid onderzoek doen naar de lichamelijk veranderingen van de patiënt. Een osteopaat werkt niet met een groot aantal vastgezette behandelingen. Iedere patiënt en klacht is anders, en dus is ook iedere behandeling uniek.


Meer informatie over tarieven en verzekering?

AFSPRAAK MAKEN TARIEVEN EN VERZEKERING
AFSPRAAK MAKEN